ROYAL paket

(3 vozila)

Izborom ROYAL paketa, član stiče pravo na dva gratis START paketa za vozila po izboru.


Usluge i pogodnosti na teritoriji Republike Srbije
POMOĆ NA PUTU – dolazak mehaničara i popravka vozila bez ograničenja u kilometraži i broju usluga u toku članske godine
POMOĆ NA PUTU – šlepovanje vozila u slučaju kvara bez ograničenja u kilometraži i broju usluga u toku članske godine
POMOĆ NA PUTU – šlepovanje vozila u slučaju saobraćajne nezgode – bez ograničenja u kilometraži i broju usluga u toku članske godine
PICK-UP – prevoz člana i saputnika iz vozila u slučaju saobraćajne nezgode ili kvara. Usluga prevoza se organizuje do partnerskog ili željenog servisa odnosno prebivališta člana, bez ograničenja u kilometraži i broju usluga u toku članske godine
JAVNI PREVOZ (vozom ili autobusom) člana i saputnika iz vozila u slučaju saobraćajne nezgode ili kvara, do željene adrese, bez ograničenja u broju usluga u toku članske godine
ili HOTELSKI SMEŠTAJ – refundacija hotelskog smeštaja u trajanju do tri dana u iznosu do 30 EUR po osobi dnevno
ili ZAMENSKO VOZILO – korišćenje zamenskog vozila u organizaciji SKAK-a u trajanju do najviše tri dana
POPUSTI za kupovinu goriva, rezervnih delova, guma i maziva
ČUVANJE VOZILA – besplatno čuvanje vozila koje je u kvaru ili oštećeno u saobraćajnoj nezgodi - do 30 dana
STRUČNI SAVETI – neograničen broj stručnih saveta iz oblasti automobilizma i saobraćaja
PRAVNI SAVETI – neograničen broj pravnih saveta iz oblasti saobraćaja i naknade šteta sa pravnim timom SKAK-a

Usluge i pogodnosti na teritoriji Evrope

POMOĆ NA PUTU – dolazak mehaničara i popravka vozila na putu, jednom u toku članske godine
POMOĆ NA PUTU – šlepovanje vozila u slučaju kvara do najbližeg servisa, jednom u toku članske godine
POMOĆ NA PUTU – šlepovanje vozila u slučaju saobraćajne nezgode do najbližeg servisa ili do mesta prebivališta člana u Republici Srbiji, bez ograničenja u kilometraži, jednom u toku članske godine.
U slučaju da se vozilo u servisu može popraviti u roku od tri dana (uz Potvrdu iz servisa), ili u slučaju krađe vozila (uz Potvrdu policije), član SKAK-a i saputnici iz vozila mogu koristiti neku od sledećih usluga:
ZAMENSKO VOZILO – korišćenje zamenskog vozila u organizaciji SKAK-a u trajanju do najviše tri dana
ili HOTELSKI SMEŠTAJ – refundacija hotelskog smeštaja u trajanju do tri dana u iznosu do 50 EUR po osobi dnevno
ili JAVNI PREVOZ – refundacija troškova javnog prevoza (vozom ili autobusom) člana i saputnika do ukupnog iznosa od 150 EUR
PRAVNI SAVETI – neograničen broj pravnih saveta iz oblasti saobraćaja i naknade šteta sa pravnim timom SKAK-a